Chăm sóc trẻ em là chăm sóc cho tương lai của chúng ta

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng. Do số lượng và quy mô của các mẫu đơn quan tâm được gửi, Giai đoạn 2 bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khác vào mùa hè này. Chúng tôi dự kiến quá trình đăng ký sẽ được mở lại vào mùa thu năm 2023. Đăng ký để biết thêm thông tin.

Các khoản tài trợ để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ

Mọi người đều có lợi khi những người cung cấp dịch vụ giữ trẻ nhận được sự hỗ trợ mà họ cần để cung cấp dịch vụ chăm sóc mà trẻ em đáng được hưởng. Nhiều gia đình có được sợi dây cứu sinh mà họ cần để kết nối sự vui vẻ trong gia đình và những ngôi nhà ổn định. Nhiều cộng đồng trong xã hội phát triển mạnh mẽ hơn.

Nếu bạn là nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ hoặc tổ chức dựa vào cộng đồng hỗ trợ những người cung cấp dịch vụ giữ trẻ, hãy tìm hiểu thêm về khoản trợ cấp ngay hôm nay.

Quỹ Giúp Đỡ Xây Dựng Dịch Vụ Giữ Trẻ Oregon

Các khoản tài trợ mới này là một phần của quỹ trị giá 22 triệu đô-la do Cơ quan Lập pháp Tiểu bang Oregon tạo ra để đảm bảo nhiều gia đình có thể tiếp cận dịch vụ giữ trẻ mà họ cần.

Các khoản tài trợ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và các tổ chức theo cộng đồng đang hoạt động để mở rộng dịch vụ giữ trẻ ở Oregon.

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng. Chúng tôi đã nhận được hơn 850 mẫu đơn quan tâm với tổng giá trị hơn 170 triệu đô-la yêu cầu. Do số lượng và quy mô của các biểu mẫu quan tâm được gửi, Giai đoạn 2 bị hoãn lại đến mùa thu năm 2023. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào mùa hè này.

Đăng ký để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị đã đăng ký, quý vị sẽ nhận được thông tin cập nhật vào cuối Tháng Sáu, 2023. Quý vị sẽ nhận được thông tin qua Submittable. Kiểm tra tại đây để biết thêm thông tin.

 

Nhận trợ giúp về quy trình ghi danh

Nếu quý vị không chắc nên bắt đầu từ đâu hoặc muốn trợ giúp về quy trình tài trợ, nhóm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các nhà cung cấp và tổ chức dựa vào cộng đồng trong từng bước.

book