Tài trợ cho nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ Oregon

Quỹ Giúp Đỡ Xây Dựng Dịch Vụ Giữ Trẻ hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ mà các gia đình tin cậy.

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng.

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng. Giai đoạn 2 bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khác vào mùa hè này. Chúng tôi dự kiến quá trình đăng ký sẽ được mở lại vào mùa thu năm 2023. Đăng ký để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị đã đăng ký, quý vị sẽ nhận được thông tin cập nhật vào cuối Tháng Sáu, 2023. Quý vị sẽ nhận được thông tin qua Submittable. Kiểm tra tại đây để biết thêm thông tin.

Sự chăm sóc của quý vị mang lại niềm vui cho trẻ em và sự an tâm cho các gia đình. Với khoản tài trợ này, chúng tôi đang hỗ trợ những người cung cấp dịch vụ giữ trẻ như quý vị, những người tạo ra sự khác biệt cho rất nhiều người.

Nguồn tài trợ là linh hoạt để bạn bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp của mình bằng cách đưa vào nhiều hạng mục dịch vụ giữ trẻ hơn, như:

 • Đồ dùng, đồ đạc và vật liệu cần thiết cho lớp học và không gian học tập sớm
 • Sửa chữa hoặc nâng cấp trung tâm giữ trẻ hoặc các cơ sở tại nhà
 • Cấu trúc chơi ngoài trời, hàng rào mới và các thiết bị khác
 • Lên đến sáu tháng tài trợ khởi nghiệp, bao gồm tiền lương cho nhân viên
 • Công nghệ và phần mềm
 • Chi phí bảo hiểm và phí cấp phép

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp nguồn tài trợ cho các cộng đồng có các gia đình phải đối mặt với những thách thức lớn nhất để nhận được sự chăm sóc mà họ cần.

Điều kiện hội đủ và thời gian

Quỹ Xây dựng Năng lực Giữ Trẻ mở theo từng giai đoạn, tập trung vào các cộng đồng nơi nhu cầu giữ trẻ của các gia đình có ít khả năng được đáp ứng.

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng. Nếu quý vị đã đăng ký, quý vị sẽ nhận được thông tin cập nhật vào cuối Tháng Sáu, 2023. Kiểm tra Submittable để biết thêm thông tin.

Thông tin thêm về giai đoạn tài trợ thứ hai sẽ được chia sẻ vào mùa hè này.  Chúng tôi dự đoán rằng đăng ký sẽ được mở lại vào mùa thu năm 2023.

Những bước ghi danh

Xác nhận điều kiện hội đủ của quý vị

Các nhà cung cấp đã sẵn sàng bắt đầu hoặc những người đang nỗ lực mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ chăm sóc đều được hoan nghênh đăng ký.

Để đủ điều kiện nhận cơ hội này, quý vị phải sống và chăm sóc trẻ em ở Oregon, đồng thời thuộc một trong các nhóm sau.

 • Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ trợ cấp đã đăng ký
 • Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được lưu trữ hồ sơ
 • Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép – gia đình đã đăng ký, gia đình được chứng nhận, trung tâm được chứng nhận
 • Các học khu
 • Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được tài trợ công khai, bao gồm Relief Nurseries, Head Start, Preschool for All, Giữ trẻ Ban ngày Liên quan đến Việc làm (ERDC), Preschool Promise, Quỹ Bình đẳng Học tập Sớm của Oregon

Quỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các nhà cung cấp và tổ chức phục vụ

 • Người da đen, Thổ dân, và tất cả trẻ em và gia đình da màu
 • Trẻ em và gia đình nói các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh
 • Trẻ em khuyết tật
 • Trẻ em và gia đình LGBTQ+
 • Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Đều xuất của quý vị phải cho thấy cách quý vị sẽ cung cấp thêm số lượng hạng mục dịch vụ giữ trẻ ở Oregon.

Quỹ cũng sẽ ưu tiên đầu tư vào các nhà cung cấp và tổ chức cung cấp một hoặc nhiều loại hình chăm sóc sau:

 • Ca xoay và giờ giữ trẻ phi truyền thống
 • Giữ trẻ được tài trợ công khai
 • Giữ trẻ ở khu vực nông thôn và sa mạc giữ trẻ khắc nghiệt

Tìm hiểu thời điểm nộp đơn đăng ký.

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng. Tài trợ giai đoạn 2 bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khác vào mùa hè này. Chúng tôi dự đoán rằng đăng ký sẽ được mở lại vào mùa thu năm 2023.

Đăng ký để biết thêm thông tin.

 

Gửi mẫu đơn quan tâm

Khi vòng tài trợ thứ hai mở ra, tất cả các nhà cung cấp đủ điều kiện có thể bắt đầu bằng cách hoàn thành biểu mẫu quan tâm gửi đến Quỹ Xây dựng Năng lực Giữ Trẻ.

Mẫu đơn quan tâm yêu cầu thông tin về các gia đình và trẻ em mà quý vị chăm sóc, cách quý vị sẽ sử dụng khoản tài trợ và số tiền quý vị cần.

Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ ưu tiên: Nhận trợ giúp với mẫu đơn quan tâm của quý vị.

Xem email của quý vị để biết thêm hướng dẫn

Sau khi gửi biểu mẫu quan tâm của mình, bạn sẽ nhận được email xác nhận từ Submittable rằng chúng tôi đã nhận được nó.

Nếu quý vị đã đăng ký, quý vị sẽ nhận được thông tin cập nhật vào cuối Tháng Sáu, 2023. Kiểm tra Submittable để biết thêm thông tin.

Năng lực của Quỹ có hạn và không phải tất cả các ứng viên đều sẽ được tài trợ. Chúng tôi sẽ xét duyệt các biểu mẫu quan tâm, bạn sẽ nhận được một trong ba quyết định qua email:

 • Dự án của quý vị đã được phê duyệt tài trợ và quý vị không cần phải làm gì khác. (đối với các dự án dưới $10,000).
 • Dự án của quý vị đã được mời nộp đơn ghi danh đầy đủ.
 • Dự án của quý vị đã bị từ chối.

Nếu được mời, nộp đơn ghi danh đầy đủ.

Đơn ghi danh đầy đủ sẽ yêu cầu thêm một số thông tin về dự án của quý vị. Nếu quý vị yêu cầu trợ giúp và/hoặc đơn ghi danh đầy đủ bằng các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh, chúng tôi sẽ đảm bảo yêu cầu của quý vị được thực hiện.

Nhận thông tin cập nhật về thời điểm bạn có thể nộp đơn đăng ký

Nhận trợ giúp về quy trình

Nhóm của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước. Hãy liên hệ nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ.

Nhận trợ giúp

Các câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tôi biết liệu mình có phải là nhà cung cấp đủ điều kiện hay không?

Để đủ điều kiện, bạn phải sống và cung cấp dịch vụ giữ trẻ ở Oregon, đồng thời thuộc một trong các nhóm sau.

 • Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ nhận trợ cấp đã đăng ký
 • Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ đã có trong hồ sơ
 • Nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ được cấp phép – gia đình đã đăng ký, gia đình đã được chứng nhận, trung tâm đã được chứng nhận
 • Các học khu
 • Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc được tài trợ công

Các nhà cung cấp đang làm việc để có được giấy phép của họ vẫn có thể nộp đơn đăng ký.

Quỹ sẽ ưu tiên đầu tư vào các nhà cung cấp và tổ chức phục vụ một hoặc nhiều nhóm dân số ưu tiên:

 • Người da đen, Thổ dân, và tất cả trẻ em và gia đình da màu
 • Trẻ em và gia đình nói các ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh
 • Trẻ em khuyết tật
 • Trẻ em và gia đình LGBTQ+
 • Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Đều xuất của quý vị phải cho thấy cách quý vị sẽ mở rộng số lượng hạng mục dịch vụ giữ trẻ ở Oregon.

Quỹ cũng sẽ ưu tiên đầu tư vào các nhà cung cấp và tổ chức cung cấp một hoặc nhiều loại hình chăm sóc sau:

 • Ca xoay và giờ giữ trẻ phi truyền thống
 • Giữ trẻ được tài trợ công khai
 • Giữ trẻ ở khu vực nông thôn và sa mạc giữ trẻ khắc nghiệt

Giai đoạn tài trợ nào hiện đang mở?

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng. Do số lượng và quy mô của các mẫu đơn quan tâm được gửi, Giai đoạn 2 bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào mùa hè này.

Tài trợ giai đoạn 2 sẽ được mở cho tất các các nhà cung cấp dịch vụ hội đụ điều kiện. Các nhóm ưu tiên chưa đăng ký cho Giai đoạn 1 vẫn được mời nộp mẫu đơn quan tậm vào Giai đoạn 2.  Chúng tôi dự kiến quá trình đăng ký sẽ được mở lại vào mùa thu năm 2023.

Đăng ký để biết thêm thông tin.

Tôi có thể sử dụng khoản tài trợ như thế nào?

Tài trợ là linh hoạt và có thể được sử dụng cho những điều sau đây:

Hỗ trợ kinh doanh: Công nghệ và phần mềm, huấn luyện và lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, lập kế hoạch dự án với các nhà thầu để cải thiện không gian của quý vị.

Hỗ trợ lực lượng lao động: Đào tạo hoặc phát triển chuyên môn cho quý vị hoặc nhân viên của quý vị

Chi phí vận hành ban đầu: Tài liệu và đồ dùng học tập sớm, chi phí bảo hiểm và phí cấp phép, tối đa sáu tháng lương cho nhân viên

Cải thiện cơ sở vật chất: Các cải tạo và sửa chữa cần thiết để mở rộng hạng mục dịch vụ giữ trẻ. Công việc có thể được thực hiện cả bên trong hoặc bên ngoài trung tâm của bạn, bao gồm hàng rào mới và thiết bị sân chơi ngoài trời

Tôi có thể yêu cầu tài trợ bao nhiêu?

Quý vị có thể yêu cầu tối đa $100,000 nếu quý vị là nhà cung cấp tại nhà và tối đa $500,000 nếu quý vị là nhà cung cấp theo trung tâm, tùy thuộc vào loại và phạm vi dự án của quý vị. Một ngân sách phác thảo cách quý vị sẽ sử dụng khoản tài trợ sẽ được yêu cầu trong giai đoạn ghi danh đầy đủ.

Tôi cần những gì để hoàn thành mẫu đơn quan tâm của mình?

Mẫu đơn quan tâm hỏi về các gia đình và trẻ em mà quý vị chăm sóc, cách quý vị sẽ sử dụng khoản tài trợ và số tiền quý vị cần. Quý vị muốn kiểm tra mẫu đơn trước khi bắt đầu? Quý vị có thể tải mẫu đơn quan tâm tại đây.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mắc lỗi trong quá trình này?

Chúng tôi muốn quý vị thành công trong việc hoàn thành đơn ghi danh của mình. Nếu chúng tôi thấy sự cố, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị để giúp khắc phục sự cố đó.

Hoặc bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa đơn đăng ký của mình bằng cách gửi email đến địa chỉ childcare@seedingjustice.org.

Tôi có bao nhiêu thời gian để hoàn thành mẫu đơn quan tâm của mình?

Tromg Giai đoạn 2, chúng tôi chấm nhận mẫu đơn quan tâm từ tất cả các nhà cung ứng dịch vụ hội đủ điểu kiện. Chúng tôi sẽ xem xét các mẫu đơn quan tâm và mời những người đăng ký của Giai đoạn 2 nộp đơn đăng ký đầy đủ trước cuối Tháng Sáu. Kiểm tra Submittable để biết thêm thông tin.

 

 

Quỹ đã được mở cho tôi trong giai đoạn ưu tiên nhưng tôi đã không gửi mẫu đơn quan tâm. Tôi vẫn có thể được xem xét tài trợ không?

Đúng. Chúng tôi khuyến khích bạn gửi biểu mẫu quan tâm ngay khi Giai đoạn 2 mở ra. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp về biểu mẫu quan tâm.

Các quyết định tài trợ được thực hiện như thế nào?

Ban Chỉ đạo của Quỹ Nâng cao Năng lực chăm Giữ Trẻ sẽ xem xét tất cả các mẫu đơn và đơn ghi danh và đưa ra quyết định cuối cùng. Ban Chỉ đạo là một cơ quan do cộng đồng lãnh đạo bao gồm đại diện của các tổ chức sau:

 • Mạng lưới Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương của Oregon (APANO)
 • Children’s Institute
 • Family Forward Oregon
 • Imagine Black Futures
 • Oregon AFSCME Council 75
 • Hiệp hội Giáo dục Trẻ nhỏ Oregon (ORAEYC)
 • Unite Oregon
 • United We Heal Training Trust

Ban Chỉ Đạo đang xét duyệt mẫu đơn quan tâm bằng cách sử dụng phiếu ghi điểm này.

Nếu tôi đã đăng ký các nguồn tài trợ khác hoặc đã nhận được trợ cấp từ các nguồn khác để hỗ trợ doanh nghiệp của mình, tôi vẫn có thể gửi biểu mẫu quan tâm để xin quỹ này chứ?

Đúng. Các nhà cung cấp đủ điều kiện luôn được chào đón nộp đơn đăng ký.

Đề xuất của tôi có cần thêm hạng mục dịch vụ giữ trẻ không?

Có. Tất cả các đề xuất phải thêm hạng mục dịch vụ giữ trẻ bổ sung để được xem xét

Tôi có thể sử dụng khoản tài trợ này để mua một tòa nhà hoặc ngôi nhà mới không?

Không, tiền tài trợ không thể được sử dụng để mua bất động sản.