Tài trợ cho các tổ chức trong cộng đồng Oregon

Quỹ Xây dựng Năng lực Giữ Trẻ hỗ trợ các tổ chức dựa vào cộng đồng đang trợ giúp các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp của họ.

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng. Giai đoạn 2 bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.

Do số lượng và quy mô của các biểu mẫu quan tâm được gửi, chúng tôi sẽ hoãn Giai đoạn 2. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào mùa hè 2023.  Chúng tôi dự kiến quá trình đăng ký sẽ được mở lại vào mùa thu năm 2023. Đăng ký để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị đã đăng ký, quý vị sẽ nhận được thông tin cập nhật vào cuối Tháng Sáu, 2023. Kiểm tra Submittable để biết thêm thông tin.

Nếu tổ chức của bạn giúp huấn luyện, hỗ trợ hoặc cố vấn cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ để bắt đầu các chương trình mới hoặc củng cố hay mở rộng các chương trình hiện có, thì bạn có thể đủ điều kiện để nhận tài trợ.

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp tài trợ cho các cộng đồng có các gia đình phải đối mặt với những thách thức lớn nhất để nhận được sự chăm sóc mà họ cần.

Những bước ghi danh

Quỹ Giúp Đỡ Xây Dựng Dịch Vụ Giữ Trẻ mở theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1 đã đóng và Giai đoạn 2 bị hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật khác vào mùa hè này. Chúng tôi dự kiến quá trình đăng ký sẽ được mở lại vào mùa thu năm 2023.

Quỹ có hạn và sẽ ưu tiên các tổ chức theo cộng đồng ở Oregon làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ trong các cộng đồng cần giữ trẻ nhất.

Xác nhận điều kiện hội đủ của quý vị

Các tổ chức theo cộng đồng mới bắt đầu hoặc đang phát triển công việc của quý vị với các nhà cung cấp đều được hoan nghênh ghi danh. Để đủ điều kiện, quý vị phải ở và trực tiếp phục vụ các cộng đồng ở Oregon và thuộc một trong các loại sau:

 • Các tổ chức 501(c)(3) theo cộng đồng
 • Chính phủ và các tổ chức bộ lạc
 • Các cơ quan Giới thiệu và Nguồn trợ giúp Giữ Trẻ
 • Ủy thác quản lý lao động chung
 • Cơ sở giáo dục và khu dịch vụ giáo dục
 • Các tổ chức hỗ trợ chuyên nghiệp làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và học tập sớm khác

Tìm hiểu thời gian ghi danh

Tài trợ giai đoạn 1 đã đóng. Do số lượng và quy mô của các biểu mẫu quan tâm được gửi, chúng tôi đã hoãn Giai đoạn 2. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật vào mùa hè 2023. Tài trợ giai đoạn 2 sẽ mở lại cho tất cả các tổ chức và thực thể theo cộng đồng hội đủ điều kiện. Các nhóm ưu tiên chưa đăng ký cho Giai đoạn 1 vẫn được mời nộp mẫu đơn quan tậm vào Giai đoạn 2.

Gửi mẫu đơn quan tâm

Các tổ chức đủ điều kiện quan tâm đến việc nộp đơn đăng ký với Quỹ Xây dựng Năng lực Giữ Trẻ có thể bắt đầu bằng cách hoàn thành biểu mẫu quan tâm. Biểu mẫu này sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về tổ chức của mình và dự án mà bạn đang đề xuất.

Xem email của quý vị để biết thêm hướng dẫn

Sau khi bạn gửi biểu mẫu quan tâm, Submittable sẽ gửi giấy xác nhận đã nhận được qua email.

Nếu quý vị đã đăng ký, quý vị sẽ nhận được thông tin cập nhật vào cuối Tháng Sáu, 2023. Kiểm tra Submittable để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sẽ xem xét và lựa chọn các tổ chức theo cộng đồng sẽ được mời tham gia vào giai đoạn cuối cùng của quy trình ghi danh.

Khả năng của Quỹ có hạn và không phải tất cả những người đăng ký đều sẽ được chọn để tiếp tục.

Nếu được chọn, hãy hoàn thành đơn ghi danh đầy đủ của quý vị

Các tổ chức được mời tham gia sẽ nhận được thông tin và công cụ để hỗ trợ quý vị trong suốt quá trình ghi danh đầy đủ.

Nhận thông tin cập nhật về thời điểm bạn có thể nộp đơn đăng ký

Nhận trợ giúp về quy trình ghi danh

Nhóm đối tác cộng đồng của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị. Nếu ngân sách hoạt động hàng năm của tổ chức của quý vị là 1 triệu đô-la trở xuống, thì quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận hỗ trợ chuyên sâu hơn với đơn ghi danh tài trợ đầy đủ của mình.

Tìm hiểu thêm

Các câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để biết tổ chức của tôi có hội đủ điều kiện hay không?

Để đủ điều kiện, quý vị phải sống và chăm sóc trẻ em ở Oregon, đồng thời thuộc một trong các nhóm sau:

 • Các tổ chức 501(c)(3) theo cộng đồng
 • Chính phủ và các tổ chức bộ lạc
 • Các cơ quan Giới thiệu và Nguồn trợ giúp Giữ Trẻ
 • Ủy thác quản lý lao động chung
 • Cơ sở giáo dục và khu dịch vụ giáo dục
 • Các tổ chức hỗ trợ chuyên nghiệp làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ và học tập sớm khác

Giai đoạn tài trợ nào hiện đang mở?

Tài trợ giai đoạn 1 hiện đã đóng. Tài trợ giai đoạn 2 sẽ mở cho tất cả các tổ chức dựa vào cộng đồng đủ điều kiện vào một ngày sau đó.

Các tổ chức dựa vào cộng đồng ưu tiên chưa nộp đơn đăng ký trong Giai đoạn 1 vẫn được mời gửi biểu mẫu quan tâm trong Giai đoạn 2.

Tôi có thể sử dụng khoản tài trợ như thế nào?

Tài trợ là linh hoạt, và có thể được sử dụng cho những điều sau đây:

Hỗ trợ kinh doanh: Công nghệ và phần mềm, huấn luyện và lập kế hoạch kinh doanh, tiếp thị, lập kế hoạch dự án với các nhà thầu để cải thiện không gian của quý vị.

Hỗ trợ lực lượng lao động: Phát triển các chương trình đào tạo và xây dựng kỹ năng, nâng cao kỹ năng của nhà cung cấp dịch vụ khi làm việc với trẻ em khuyết tật và chậm phát triển, giúp trang trải phí cho các yêu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ.

Các khoản tài trợ phụ cho chi phí hoạt động ban đầu của nhà cung cấp: Tài liệu và đồ dùng học tập sớm, chi phí bảo hiểm và phí cấp phép, tối đa sáu tháng lương cho nhân viên.

Các khoản tài trợ phụ để cải thiện cơ sở vật chất của nhà cung cấp: Cải tạo và sửa chữa cần thiết cả bên trong hoặc bên ngoài trung tâm hoặc nhà của quý vị, bao gồm hàng rào mới và thiết bị sân chơi ngoài trời

Tôi có thể yêu cầu tài trợ bao nhiêu?

Quý vị có thể yêu cầu số tiền lên đến $2,000,000 để sử dụng trong hai năm. Chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp một ngân sách phác thảo cách quý vị sẽ sử dụng khoản tài trợ.

Tổ chức của tôi chưa bắt đầu làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ hoặc doanh nghiệp giữ trẻ. Tôi vẫn có thể ghi danh không?

Chúng tôi hoan nghênh các tổ chức theo cộng đồng hội đủ điều kiện muốn bắt đầu làm việc với các chủ doanh nghiệp nhỏ ghi danh.

Quỹ đã được mở cho tôi trong giai đoạn ưu tiên nhưng tôi đã không gửi mẫu đơn quan tâm. Tôi vẫn có thể tiếp tục không?

Đúng. Chúng tôi khuyến khích bạn gửi biểu mẫu quan tâm ngay khi tài trợ Giai đoạn 2 mở ra. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp về biểu mẫu quan tâm.

Các quyết định tài trợ được thực hiện như thế nào?

Ban Chỉ đạo của Quỹ Nâng cao Năng lực Giữ Trẻ sẽ xem xét từng mẫu đơn quan tâm và quyết định dự án nào sẽ được triển khai. Ban Chỉ đạo cũng sẽ xem xét từng đơn ghi danh đầy đủ. Họ sẽ sử dụng một thẻ điểm giúp họ so sánh các dự án và chọn những dự án đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các cộng đồng đang đối mặt với những thách thức lớn nhất khi tiếp cận dịch vụ giữ trẻ. 

Ban Chỉ đạo là một cơ quan do cộng đồng lãnh đạo bao gồm đại diện của các tổ chức sau: 

 • Mạng lưới Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương của Oregon (APANO) 
 • Children’s Institute
 • Family Forward Oregon
 • Imagine Black Futures
 • Oregon AFSCME Council 75
 • Hiệp hội Giáo dục Trẻ nhỏ Oregon (ORAEYC)
 • Unite Oregon
 • United We Heal Training Trust

Nếu tổ chức của tôi đã ghi danh hoặc đã nhận được một khoản tài trợ để hỗ trợ công việc của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ, tôi vẫn có thể gửi mẫu đơn quan tâm đến quỹ này chứ?

Có. Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các đơn ghi danh, tuy nhiên, chúng tôi sẽ ưu tiên các tổ chức theo cộng đồng chưa nhận được khoản tài trợ tương tự từ Cơ quan Lập pháp Oregon.